Τί είναι το Webrating

Τί είναι

To webrating.gr είναι το site που υποστηρίζει την έρευνα webrating, η οποία μετρά και αναλύει το κοινό των websites που την ενσωματώνουν. Μετρά δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες των websites. Τόσο τα ποσοτικά, όπως αριθμός μοναδικών χρηστών, συνολικές σελίδες θέασης, κλπ. όσο και τα ποιοτικά, ηλικίες, φύλλο, εργασία, συνήθειες, κλπ.

Η μέτρηση αυτή είναι απαραίτητη στους διαχειριστές των websites δεδομένου του ότι :

  1. παίρνουν πολύτιμες πληροφορίες για το κοινό του website τους, που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ώστε να δείξουν στους διαφημιζόμενους ποιο είναι το κοινό τους και να αποτιμήσουν οικονομικά την αξία αυτού του κοινού
    και
  2. με την γνώση του κοινού που έχουν τα sites τους και των επιλογών που κάνει το κοινό αυτό, έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν το περιεχόμενο και την πλοήγηση τους, ώστε να εξυπηρετήσουν καλύτερα το κοινό αυτό, καθώς και να προσελκύσουν νέους αναγνώστες.

Η μέτρηση όμως αυτή είναι απαραίτητη και στους διαφημιστές και διαφημιζόμενους ώστε να βρουν που είναι - σε ποια sites - το ενδεδειγμένο κοινό για την κάθε καμπάνια τους ώστε να την υλοποιήσουν με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας!


Πως μπορεί κάποιο site να συμμετάσχει στην έρευνα webrating;

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι πολύ απλή. Ο διαχειριστής του site ανοίγει έναν λογαριασμό publishers (publishers account) στον οποίο συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται, όπως επίσης και το ή τα sites που θέλει να εντάξει στην έρευνα στα ειδικά πεδία που περιλαμβάνονται στην καρτέλα του publisher. Κατόπιν το webrating.gr παράγει ένα αυτοματοποιημένο κώδικα html που αφορά σε κάθε ένα website ξεχωριστά. Τον κώδικα αυτόν ο διαχειριστής πρέπει να τον ενσωματώσει στο web site του, σύμφωνα με τις οδηγίες που τον συνοδεύουν.

Με την ενσωμάτωση του κώδικα αρχίζει και η συμμετοχή του website στην έρευνα.


Πως γίνεται η έρευνα;

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της έρευνας webrating περιοδικά στους χρήστες που επισκέπτονται το website εμφανίζεται ένα αρχικό παράθυρο που ρωτά αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Εφόσον ο χρήστης απαντήσει ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει το παράθυρο κλείνει και ο χρήστης συνεχίζει την πλοήγηση στο website. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει ναι απαντά σε ερωτήσεις που εμφανίζονται σε διαδοχικά παράθυρα. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και κρατά πολύ λίγο χρόνο (λιγότερο από 3-5 λεπτά). Οι απαντήσεις που συλλέγονται επεξεργάζονται σύμφωνα με τους αλγόριθμους της έρευνας και παράγουν το αποτέλεσμα που περιγράφει το κοινό του website.

Μπορούν όλα τα websites να συμμετάσχουν στην έρευνα.

Ναι όλα τα websites μπορούν να συμμετάσχουν στην έρευνα ανεξαρτήτως του ποιο είναι το περιεχόμενο τους ή το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Τα sites κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενο τους.

Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να παράσχει το website στην έρευνα;

Το website επιτρέπει πρόσβαση στα στοιχεία του google analytics ώστε να ενσωματωθούν τα αριθμητικά στοιχεία που η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει στην έρευνα webrating.

Σε ποια μορφή μπορεί να δει τα παραγόμενα στοιχεία της έρευνας ο διαχειριστής του site;

Ο διαχειριστής του site μετά τον πρώτο μήνα συλλογής των στοιχείων μπορεί να κάνει login στον λογαριασμό του και να επισκεφτεί το ειδικό tab reports, όπου μπορεί να δει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που έχει παράξει η έρευνα σε σχέση με το website του. Τα δεδομένα αποτυπώνονται τόσο ως αριθμητική καταγραφή όσο και σε παρουσίαση με διαγράμματα ή πίτες.

Επίσης μπορεί να επιλέξει και να δει επιπλέον στοιχεία που αφορούν αποτελέσματα της έρευνας για τη μέση κατάσταση της κατηγορίας στην οποία ανήκει το site του, ή συγκριτικά του site του με το σύνολο της αγοράς κλπ.

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής στην έρευνα;

Το κόστος συνδρομής για την βασική έρευνα είναι μηδενικό. Για τις πρόσθετες έρευνες ή τις ιδιαίτερες επεξεργασίες στοιχείων, υπάρχει τιμή δίπλα από κάθε ξεχωριστή υπηρεσία η οποία μπορεί να αγοραστεί επιπλέον της βασικής έρευνας.

Ξεκίνα τη δωρεάν έρευνα
Δες τις πρόσθετες έρευνες